Heb jij wel eens van omgevingsmanagement gehoord en weet jij eigenlijk wat een omgevingsmanager precies doet? Veel mensen weten dit niet en dus wordt het de hoogste tijd om dit eens helder uit te leggen. En precies dat is wat we hier gaan doen. 

Lastig om zo even een definitie van omgevingsmanagement te geven

Het is nog best lastig om zomaar even een definitie van omgevingsmanagement te geven. Er zijn verschillende definities beschikbaar namelijk. Wat een waarheid als een koe is, is dat omgevingsmanagement altijd het activeren, het onderhouden en het sturen van relaties tussen een project en de omgeving is. Je zou aan de andere kant ook kunnen stellen dat omgevingsmanagement het op een verantwoorde wijze de omgeving waarin je van plan bent iets te veranderen op een manier benaderen dat de kans op onbegrip en zeker op misverstanden tot een minimum beperkt worden. 

Omgevingsmanagement is het werk van een omgevingsmanager

Omgevingsmanagement wordt ook wel eens omschreven als het geheel van activiteiten dat gericht is op het verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen. Doel is dan de eigen en de gezamenlijke doelstellingen te onderkennen en te realiseren en steeds de regie te houden op de uitvoering van een bepaald project.  Omgevingsmanagement wordt doorgaans uitgevoerd door de omgevingsmanager. 

Een oplossing die voor iedereen bevredigend is

Wat een omgevingsmanager dan precies doet? Deze manager brengt in elk geval de belangen van de uitvoerende partij en die van de omgevingspartijen altijd helder in kaart. De manager luistert en hij of zij houdt rekening met de wensen van iedereen, net zoals met alle belangen rekening gehouden zal moeten worden. De manager zoekt om die reden altijd naar creatieve oplossingen om zo tot overeenstemming te komen en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het is de taak van de manager om een oplossing te vinden, waarbij alle partijen voordelen hebben. En dat is iets dat soms best complex is. 

De manager is sociaal handig en biedt een luisterend oor

Elke omgevingsmanager gaat anders te werk, dit omdat ook vrijwel alle projecten bijzonder en uniek zijn.  Wel is het zo dat een omgevingsmanager iemand moet zijn die sociaal handig is. Het moet ene verbinder zijn, een verbinder die naar iederene luisterten die goed met ieders belangen om weet te gaan. Om die reden is dus niet iedereen geschikt voor omgevingsmanagement en om de rol van omgevingsmanager in te vullen. Daar moet je echt wel iets voor kunnen.